Zavarivač

Solana je kroz svoju dugu industrijsku tradiciju uvijek zauzimala lidersku regionalnu poziciju. Dobr…

Automatičar

Solana je kroz svoju dugu industrijsku tradiciju uvijek zauzimala lidersku regionalnu poziciju. Dobr…

Električar

Solana je kroz svoju dugu industrijsku tradiciju uvijek zauzimala lidersku regionalnu poziciju. Dobr…

Bravar

Solana je kroz svoju dugu industrijsku tradiciju uvijek zauzimala lidersku regionalnu poziciju. Dobr…