Kvalitet

Kvalitetu naših proizvoda kontrolišu cijeli timovi jer želimo maksimalno zadovoljstvo naših kupaca.

Tradicija

Naš globalni potencijal je bogato kulturno nasljeđe i raznolikost ukusa naših proizvoda.

Inovacije

Razvijamo sistem kontinuiranih inovacija proizvoda i ulažemo u edukaciju uposlenika.

STVARAMO
NOVE VRIJEDNOSTI

Razvijamo sistem kontinuiranih inovacija proizvoda i ulažemo u edukaciju uposlenika koji će na inovativan način pristupiti razvoju kompanije i brendova.

O NAMA

AS Holding sistem oformili smo 2016.godine sa ciljem efikasnog upravljanja korporativnim mehanizmima u skladu sa najboljom svjetskom praksom. Jačanjem naših brendova, razvojem novih poslova, proizvoda i usluga želimo biti generator i pokretač razvoja domaće privrede i jedan od najvećih poslovnih sistema u regiji.

Kreiramo puteve uspjeha isporučujući i razmjenjujući znanja, ideje i usluge u svim poslovnim sferama, oslanjajući se na bogato iskustvo, izuzetnu posvećenost i visoke moralne standarde naših zaposlenika uz maksimiziranje sinergetskih efekata zajedničkog djelovanja članica sistema.

NAŠI
BRENDOVI

NOVOSTI

Kvalitet

Kvalitetu naših proizvoda kontrolišu cijeli timovi jer želimo maksimalno zadovoljstvo naših kupaca.

 

Istraživanje i razvoj

Innovation days, Innovation Challenges i Innovation web platform dio su naših redovnih aktivnosti.

Radite sa nama

Motivirajuće poslovno okruženje, timski rad i kodeks ponašanja, veoma su bitni u našoj korporativnoj kulturi i profesionalnoj etici kojoj dajemo veliki značaj.